Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2017

13 Pin50 Ακόλουθοι
Στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού 2017 #ΠΕΘ2017 / #WBW2017

Στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού 2017 #ΠΕΘ2017 / #WBW2017

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Η #ΠΕΘ2017 / #WBW2017 γιορτάζει τη συλλογική εργασία για το κοινό καλό, που επιφέρει αειφόρα αποτελέσματα, σπουδαιότερα από το άθροισμα των ατομικών μας προσπαθειών. Τροφή για σκέψη: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προστατέψουμε, προωθήσουμε και υποστηρίξουμε τον θηλασμό; Με ποιους θα συνεργαζόμασταν και πώς;

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η #ΠΕΘ2017 / #WBW2017 γιορτάζει τη συλλογική εργασία για το κοινό καλό, που επιφέρει αειφόρα αποτελέσματα, σπουδαιότερα από το άθροισμα των ατομικών μας προσπαθειών. Τροφή για σκέψη: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προστατέψουμε, προωθήσουμε και υποστηρίξουμε τον θηλασμό; Με ποιους θα συνεργαζόμασταν και πώς;

Συσχέτιση των 4 Θεματικών Ενοτήτων της #ΠΕΘ2017 / #WBW2017 με τον θηλασμό  Χωρίσαμε τους 17 Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες που συνδέονται μεταξύ τους και με τον θηλασμό. Αυτές οι τέσσερις Ενότητες μας βοηθούν να καθορίσουμε το έργο μας σε σχέση με το περιεχόμενο των ΣΑΑ. Από φέτος και πέρα, θα μας βοηθήσουν και στο να βρούμε άλλους για να συνεργαστούμε.

Συσχέτιση των 4 Θεματικών Ενοτήτων της #ΠΕΘ2017 / #WBW2017 με τον θηλασμό Χωρίσαμε τους 17 Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες που συνδέονται μεταξύ τους και με τον θηλασμό. Αυτές οι τέσσερις Ενότητες μας βοηθούν να καθορίσουμε το έργο μας σε σχέση με το περιεχόμενο των ΣΑΑ. Από φέτος και πέρα, θα μας βοηθήσουν και στο να βρούμε άλλους για να συνεργαστούμε.

Η καμπάνια της WABA Θερμή Αλυσίδα για την Υποστήριξη του Θηλασμού επιδιώκει τη σύνδεση διαφορετικών υποστηρικτών του θηλασμού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να παρέχουν συνεχή φροντίδα στις μητέρες και τα βρέφη για τις πρώτες 1.000 μέρες. Ξεκινά πολύ πριν τη γέννηση του μωρού και συνεχίζει μέχρι τα δύο πρώτα χρόνια του παιδιού και περισσότερο. Η σαφήνεια στα μηνύματα που περνούν και τις πληροφορίες που παρέχονται διά μέσου της θερμής αλυσίδας μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η δυάδα…

Η καμπάνια της WABA Θερμή Αλυσίδα για την Υποστήριξη του Θηλασμού επιδιώκει τη σύνδεση διαφορετικών υποστηρικτών του θηλασμού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να παρέχουν συνεχή φροντίδα στις μητέρες και τα βρέφη για τις πρώτες 1.000 μέρες. Ξεκινά πολύ πριν τη γέννηση του μωρού και συνεχίζει μέχρι τα δύο πρώτα χρόνια του παιδιού και περισσότερο. Η σαφήνεια στα μηνύματα που περνούν και τις πληροφορίες που παρέχονται διά μέσου της θερμής αλυσίδας μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η δυάδα…


Περισσότερες ιδέες
Pinterest
Αναζήτηση