Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2017

13 Pins56 Followers
Στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού 2017 #ΠΕΘ2017 / #WBW2017

Στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού 2017 #ΠΕΘ2017 / #WBW2017

Συσχέτιση των 4 Θεματικών Ενοτήτων της #ΠΕΘ2017 / #WBW2017 με τον θηλασμό  Χωρίσαμε τους 17 Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες που συνδέονται μεταξύ τους και με τον θηλασμό. Αυτές οι τέσσερις Ενότητες μας βοηθούν να καθορίσουμε το έργο μας σε σχέση με το περιεχόμενο των ΣΑΑ. Από φέτος και πέρα, θα μας βοηθήσουν και στο να βρούμε άλλους για να συνεργαστούμε.

Συσχέτιση των 4 Θεματικών Ενοτήτων της #ΠΕΘ2017 / #WBW2017 με τον θηλασμό Χωρίσαμε τους 17 Στόχους για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες που συνδέονται μεταξύ τους και με τον θηλασμό. Αυτές οι τέσσερις Ενότητες μας βοηθούν να καθορίσουμε το έργο μας σε σχέση με το περιεχόμενο των ΣΑΑ. Από φέτος και πέρα, θα μας βοηθήσουν και στο να βρούμε άλλους για να συνεργαστούμε.

Breastfeeding, Breast Feeding, Nursing

Η καμπάνια της WABA Θερμή Αλυσίδα για την Υποστήριξη του Θηλασμού επιδιώκει τη σύνδεση διαφορετικών υποστηρικτών του θηλασμού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να παρέχουν συνεχή φροντίδα στις μητέρες και τα βρέφη για τις πρώτες 1.000 μέρες. Ξεκινά πολύ πριν τη γέννηση του μωρού και συνεχίζει μέχρι τα δύο πρώτα χρόνια του παιδιού και περισσότερο. Η σαφήνεια στα μηνύματα που περνούν και τις πληροφορίες που παρέχονται διά μέσου της θερμής αλυσίδας μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η δυάδα…

Η καμπάνια της WABA Θερμή Αλυσίδα για την Υποστήριξη του Θηλασμού επιδιώκει τη σύνδεση διαφορετικών υποστηρικτών του θηλασμού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να παρέχουν συνεχή φροντίδα στις μητέρες και τα βρέφη για τις πρώτες 1.000 μέρες. Ξεκινά πολύ πριν τη γέννηση του μωρού και συνεχίζει μέχρι τα δύο πρώτα χρόνια του παιδιού και περισσότερο. Η σαφήνεια στα μηνύματα που περνούν και τις πληροφορίες που παρέχονται διά μέσου της θερμής αλυσίδας μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η δυάδα…

Το 2016 η WABA ξεκίνησε ένα δεκαπενταετές ταξίδι για την επίτευξη των Στόχων για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) συνδέοντας κάθε έναν από αυτούς τους στόχους με τον θηλασμό. Αλλά, δεν μπορούμε να επιτύχουμε αειφόρο ανάπτυξη χωρίς πολύ-επίπεδες συνεργασίες.  Το 2017 είναι η 25η χρονιά της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού (ΠΕΘ) και στοχεύει στο να εργαστούμε όλοι μαζί για το κοινό καλό.   Η #ΠΕΘ2017 καλεί όλους τους υποστηρικτές και όσους εργάζονται εθελοντικά για τον θηλασμό, τους φορείς λήψης αποφάσεων…

World breastfeeding week

Pinterest
Search