Περισσότερες ιδέες από το Labrini
Los Niños: ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ...

Los Niños: ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ...

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση: Γραφή ιστοριών με εικόνες

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση: Γραφή ιστοριών με εικόνες

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση: Γραφή ιστοριών με εικόνες

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση: Γραφή ιστοριών με εικόνες

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση: Γραφή ιστοριών με εικόνες

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση: Γραφή ιστοριών με εικόνες

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση: Γραφή ιστοριών με εικόνες

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση: Γραφή ιστοριών με εικόνες

1st week activities-Autism class-Help!?! - A to Z Teacher Stuff Forums

1st week activities-Autism class-Help!?! - A to Z Teacher Stuff Forums

Clever one to one correspondence activity. Great for number concept!

Clever one to one correspondence activity. Great for number concept!

Play dough portraits with mats from Picklebums - from Rachel (",)

Play dough portraits with mats from Picklebums - from Rachel (",)

Quiet Boxes - for the child who no longer naps and for the mother who needs her sanity back.

Quiet Boxes - for the child who no longer naps and for the mother who needs her sanity back.

Social Skills Task Cards--Is it a "Go Behavior," or a "No Behavior?"  These task cards lend themselves really well to small group discussions and social skills groups but can be used so many other ways too! ;)http://www.filefolderheaven.com/task-cards/social-skills-task-cards

Social Skills Task Cards--Is it a "Go Behavior," or a "No Behavior?" These task cards lend themselves really well to small group discussions and social skills groups but can be used so many other ways too! ;)http://www.filefolderheaven.com/task-cards/social-skills-task-cards