Αρχαίο Θέατρο-Χτισμένο στη νότια πλευρά του λόφου φρούριο τον 3ου αιώνα π.Χ., όπου κατά την αρχαιότητα δέσποζε η οχυρωμένη ακρόπολη της πόλης, είναι ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα θέατρα της περιόδου.

Αρχαίο Θέατρο-Χτισμένο στη νότια πλευρά του λόφου φρούριο τον 3ου αιώνα π.Χ., όπου κατά την αρχαιότητα δέσποζε η οχυρωμένη ακρόπολη της πόλης, είναι ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα θέατρα της περιόδου.

Το 1826, και εξαιτίας μιας πλημμύρας του Πηνειού, αποκαλύφθηκε ο τάφος του Ιπποκράτη (460 - 377 π. Χ.), πατέρα της ιατρικής επιστήμης.

Το 1826, και εξαιτίας μιας πλημμύρας του Πηνειού, αποκαλύφθηκε ο τάφος του Ιπποκράτη (460 - 377 π. Χ.), πατέρα της ιατρικής επιστήμης.

Το Μπεζεστένι - Φρούριο*.Κατά την βυζαντινή περίοδο ήταν το θρησκευτικό κέντρο, και κατά την οθωμανική εμπορικό και αμυντικό κέντρο.

Το Μπεζεστένι - Φρούριο*.Κατά την βυζαντινή περίοδο ήταν το θρησκευτικό κέντρο, και κατά την οθωμανική εμπορικό και αμυντικό κέντρο.

*Φρούριο-Πρόκειται για τον χώρο στον οποίο έχουν βρεθεί οι πρώτες ενδείξεις κατοίκησης της πόλης από τη νεολιθική ακόμα περίοδο, αργότερα αποτέλεσε την αρχαία ακρόπολη της πόλης και στην νότια πλευρά του βρίσκεται το πρώτο αρχαίο θέατρο.

*Φρούριο-Πρόκειται για τον χώρο στον οποίο έχουν βρεθεί οι πρώτες ενδείξεις κατοίκησης της πόλης από τη νεολιθική ακόμα περίοδο, αργότερα αποτέλεσε την αρχαία ακρόπολη της πόλης και στην νότια πλευρά του βρίσκεται το πρώτο αρχαίο θέατρο.

Ιπποκράτης (έζησε και πέθανε στην Λάρισα)

Hippocrates of Cos or Hippokrates of Kos ( c. 460 BC – c. 370 BC) was an ancient Greek physician. He is referred to as the father of western medicine. He is first person to believe that diseases were caused naturally, not because of superstition and gods.

Αρχαίο Θέατρο

Αρχαίο Θέατρο

Οι Θεσσαλοί ήταν αρχαίος λαός με πιθανή κοιτίδα την περιοχή της Θεσπρωτίας.Κατά τον 11ο αιώνα π.Χ. μετακινήθηκαν στην περιοχή της σημερινής Θεσσαλίας στην οποία έδωσαν το όνομά τους. Κατά την εγκατάστασή τους στην Θεσσαλία υπέταξαν ή εκτόπισαν τους προγενέστερους λαούς που ήταν εγκατεστημένοι εκεί. Οι παλαιότεροι κάτοικοι της Θεσσαλίας, οι Αιολείς, οι Βοιωτοί, οι Αινιάνες κ.α. μετακινήθηκαν ανατολικά ή νότια ιδρύοντας νέα κράτη και αποικίες.

Οι Θεσσαλοί ήταν αρχαίος λαός με πιθανή κοιτίδα την περιοχή της Θεσπρωτίας.Κατά τον 11ο αιώνα π.Χ. μετακινήθηκαν στην περιοχή της σημερινής Θεσσαλίας στην οποία έδωσαν το όνομά τους. Κατά την εγκατάστασή τους στην Θεσσαλία υπέταξαν ή εκτόπισαν τους προγενέστερους λαούς που ήταν εγκατεστημένοι εκεί. Οι παλαιότεροι κάτοικοι της Θεσσαλίας, οι Αιολείς, οι Βοιωτοί, οι Αινιάνες κ.α. μετακινήθηκαν ανατολικά ή νότια ιδρύοντας νέα κράτη και αποικίες.

ΥΠΩΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΩΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΤΙΜΟΥ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΤΙΜΟΥ

ΛΟΥΤΡΑ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΛΟΥΤΡΑ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Δραχμή της Λάρισας. 5ος αι. π.Χ.

Δραχμή της Λάρισας. 5ος αι. π.Χ.

Δραχμή της Λάρισας. 5ος αι. π.Χ.

Δραχμή της Λάρισας. 5ος αι. π.Χ.

Δραχμή της Λάρισας. 4ος αι. π.Χ.

Δραχμή της Λάρισας. 4ος αι. π.Χ.

Δραχμή της Λάρισας. 4ος αι. π.Χ.

Δραχμή της Λάρισας. 4ος αι. π.Χ.

Δραχμή της Λάρισας. 4ος αι. π.Χ.

Δραχμή της Λάρισας. 4ος αι. π.Χ.

Pinterest
Search