Ράλλης Θεόδωρος – Rallis Theodoros [1852-1909]

Ράλλης Θεόδωρος – Rallis Theodoros [1852-1909]

Ράλλης Θεόδωρος-Κοπέλα στο ποτάμι

Ράλλης Θεόδωρος – Rallis Theodoros [1852-1909]

Ράλλης Θεόδωρος-Κοπέλα στο ποτάμι

Theodoros Ralli, Greek painter 1852-1909. School of French Academy. Orientalist. - The stroll

Theodoros Rallis

Theodoros Ralli, Greek painter School of French Academy. - The stroll

Ράλλης Θεόδωρος-Βεδουίνα νύφη

Ράλλης Θεόδωρος – Rallis Theodoros [1852-1909]

Theodoros Ralli Greek painter, school of French Academy.

Ράλλης Θεόδωρος-Μήδεια

Ράλλης Θεόδωρος – Rallis Theodoros [1852-1909]

Theodoros Rallis Greek painter School of French Academy. - Medea (last quarter of the century)

Ράλλης Θεόδωρος – Rallis Theodoros [1852-1909] GREEK COSTUME

Ράλλης Θεόδωρος – Rallis Theodoros [1852-1909]

Ράλλης Θεόδωρος – Rallis Theodoros [1852-1909] GREEK COSTUME

Pinterest
Search