Λένα Τσιγκριστάρη

Λένα Τσιγκριστάρη

Λένα Τσιγκριστάρη
More ideas from Λένα
Marrakesh mosaic by Sherri King

Sherri King, has been creating mosaic art since the late Back then she studied with Herri Barscht and Octavio Medillin. In the Creative Arts Center of Dallas named their mosaic studio after her. And she's still making, exhibiting and selling her work!