Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 2

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 2

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 7

Ring depicting Athena Origin: Tillya Tepe, Tomb II century, B.

Βακτριανή: Tepe Fullol (Khush Tepe) 1

Βακτριανή: Tepe Fullol (Khush Tepe) 1

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 1. Εγχειρίδιο πολεμικό.

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 1. Εγχειρίδιο πολεμικό.

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 3

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 3

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 4

A first century collar necklace from a tomb in Tillia Tepe, Afghanistan. Photo by Thierry Ollivier/Muse Guimet/Getty Images. Ancient Jewelry Photo Gallery - First Century Collar Necklace - Pictures of Ancient Jewelry

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 5

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 5

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 6

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 6

Βακτριανή: Ai Khanum

Βακτριανή: Ai Khanum

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 9

One medallion from the belt buckle of the male at Tillya Tepe, Burial illustrating a female riding sidesaddle on a lion. (After Sarianidi, The golden hoard of Bactria, Plate

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 10

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 10

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 11

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 11

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 12

(Afghanistan) Tillya Tepe Tomb I. Gold ornaments in the shape of lotuses, century CE Afghanistan, Tillya Tepe tomb I. National Museum of Afghanistan, Kabul

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 13

Βακτριανή: Τιλλιά Τεπέ 13

Pinterest
Search