Κρήτη 1920

35 Pins
 1y
Collection by
an image of different types of wine in the language for children to learn and use
Google Αποτελέσματα Eικόνων για https://paidikovasileio.files.wordpress.com/2013/09/cf84cebf-cf83cf84ceb1cf86cf85cebbceb9-cebaceb1ceb9-cf84ceb1-cf80cf81cebfcf8acebfcebdcf84ceb1-cf84cebfcf85_cf83ceb5cebbceafceb4ceb1_3.jpg
a man in a suit wearing a face mask
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
Lab Coat
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
an old photo of a woman sitting on a chair with a scarf around her neck
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
Suit Jacket
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
a police officer standing on the side of a road next to parked cars and people
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
an old poster shows women in uniforms from different countries and the same time they were born
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
a man in an orange and black jacket wearing a hat with his mouth open while standing in the snow
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
two men on a boat in the water, one with no shirt and another without
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
Greek Traditional Dress, Woman Poses, Greek Costume, National Costume, National Dress, Greek Style, Foto Vintage
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
two men in suits and ties standing next to each other with cameras around them looking at one another
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά
H Κρήτη του 1920 μέσα από σπάνιες φωτογραφίες με χρώμα! » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά