Λία Λαμπαδαρίδου

Λία Λαμπαδαρίδου

Λία Λαμπαδαρίδου
More ideas from Λία
Light Beyond Sound by Tatiana Plakhova. Tetta minir mig a eitthvad svona…

"Changing the world begins with the very personal process of changing yourself. The only place you can begin is where you are, and the only time you can begin is always NOW/" ~Gary Zukav -art 'Light Beyond Sound' by Tatiana Plakhova: Sacred Geometry

61450198095-syn-hbu-1450192679-5

"Those are certainly the most dramatic ones," photographer Jay Philbrick said of his cliffside bridal shoots.

25 εικόνες που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι ένας κόκκος άμμου στον κόσμο.

Photograph:People grow eucalyptus trees for their wood and oil. The leaves of some kinds of eucalyptus contain an oil used in medicines.

Refugee Crisis, Syrian Refugees