Προσχολική Παρεούλα : Ένας ήρωας στρατιώτης με μήνυμα ...

Προσχολική Παρεούλα : Ένας ήρωας στρατιώτης με μήνυμα ...

[%25C2%25B1%25C2%25BB%25C2%25B5%25C2%25BE1%255B5%255D.png]

[%25C2%25B1%25C2%25BB%25C2%25B5%25C2%25BE1%255B5%255D.png]

Picasso's "Dove of Peace" my grandma had this print in her dining room for as long as I can remember

Picasso's "Dove of Peace" my grandma had this print in her dining room for as long as I can remember

Picasso Peace Doves

One of my favorite works of art. Just a simple doodle that blows my mind every time I look at it. Picasso, "Blue Dove" "All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.

Pinterest
Search