Προσχολική Παρεούλα : Ένας ήρωας στρατιώτης με μήνυμα ...

Προσχολική Παρεούλα : Ένας ήρωας στρατιώτης με μήνυμα ...

Picasso's "Dove of Peace" my grandma had this print in her dining room for as long as I can remember

Picasso's "Dove of Peace" my grandma had this print in her dining room for as long as I can remember

Picasso Peace Doves

One of my favorite works of art. Just a simple doodle that blows my mind every time I look at it. Picasso, "Blue Dove" "All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.

Pinterest
Search