Περισσότερες ιδέες από το
Θέλουν και ανάστημα!

Θέλουν και ανάστημα!

_
Listen ...

Listen ...

"We cannot change anything unless we accept it." - Carl Jung

"We cannot change anything unless we accept it." - Carl Jung

If they act like they can live without you, help them do it.

If they act like they can live without you, help them do it.