Αληκτώ Χαοτίδου

Αληκτώ Χαοτίδου

Αληκτώ Χαοτίδου
More ideas from Αληκτώ
aviculalunae: The Ouroboros, Greek for ‘tail swallower’  is depicted as a snake…

Ouroboros, is Greek for ‘tail swallower’, depicted as a snake in circular motion swallowing it’s tail. Originated in Egypt to symbolize the sun; in terms of Gnostic beliefs, it refers to the solar god Abraxas, signifying infinity and soul of the Earth.