Λίζα Μαυρόγατα

Λίζα Μαυρόγατα

Τρελό, το πως είμαι έξω ειναι μάλλον από τύχη.
Λίζα Μαυρόγατα