Περισσότερες ιδέες από το Lina
Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Sammanställning över bra pedagogiska appar som utvecklar barns modersmål.

Sammanställning över bra pedagogiska appar som utvecklar barns modersmål.

Blatt ausdrucken, würfeln, mit der Spielfigur zum Feld gehen und den Jungen passend anmalen. Das kann man natürlich in jeder Sprache spielen. Wenn's langweilig wird - einfach ein anderes Ausmalbild in die Mitte kleben und die Felder ändern. Oder man würfelt mit einem Farb- und eine Punktewürfel. Vielleicht lässt man auch einen Arm dazu malen, wenn schon 2 angemalt sind. Das wäre dann die Monster-Version.

Blatt ausdrucken, würfeln, mit der Spielfigur zum Feld gehen und den Jungen passend anmalen. Das kann man natürlich in jeder Sprache spielen. Wenn's langweilig wird - einfach ein anderes Ausmalbild in die Mitte kleben und die Felder ändern. Oder man würfelt mit einem Farb- und eine Punktewürfel. Vielleicht lässt man auch einen Arm dazu malen, wenn schon 2 angemalt sind. Das wäre dann die Monster-Version.

Formativ bedömning ordmoln

Formativ bedömning ordmoln

Daily routines

Daily routines

DAILY ACTIVITIES

DAILY ACTIVITIES

FlashCards Preview - Daily Activities Flashcards (Set B)  A set of common daily activity flashcards. These daily activity pictures are very easy to understand.:

FlashCards Preview - Daily Activities Flashcards (Set B) A set of common daily activity flashcards. These daily activity pictures are very easy to understand.:

Daily Routine ESL Game. ESL powerpoint worksheet of the day on April 20, 2015 by plaguemonkey. Can be played with 2-6 players. Divide the cards between the players. Choose 1 student to lay the first card. The student who has the picture to match the sentence on the laid card places their card next to the previous card (like dominoes). The winner is the first person to use all their cards.

Daily Routine ESL Game. ESL powerpoint worksheet of the day on April 20, 2015 by plaguemonkey. Can be played with 2-6 players. Divide the cards between the players. Choose 1 student to lay the first card. The student who has the picture to match the sentence on the laid card places their card next to the previous card (like dominoes). The winner is the first person to use all their cards.

Sports and hobbies , multiple choice

Sports and hobbies , multiple choice

Daily routines, new multiple choice activity

Daily routines, new multiple choice activity