Loukia Kteniadaki
Loukia Kteniadaki
Loukia Kteniadaki

Loukia Kteniadaki

Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε τα χέρια θα περάσουμε στους ώμους παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε ονόματα και βλέμματα και δρόμους Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια