Γνωμικά για την εκπαίδευση

Μέσα σε λίγες λέξεις ... λέγονται πολλά. Γνωμικά τα οποία αφορούν την εκπαίδευση ... και τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά. #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #απόφθεγμα #γνωμικό #LLEARN
82 Pins85 Followers
Γνωμικό για την εκπαίδευση 78. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #James #Levine #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 78. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #James #Levine #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 69. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Christa #McAuliffe #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 69. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Christa #McAuliffe #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 83. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Eugene #Cerman #LLEARN  www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 83. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Eugene #Cerman #LLEARN www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 82. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #May-Britt #Moser #LLEARN  www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 82. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #May-Britt #Moser #LLEARN www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 80. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Wendy #Kopp #LLEARN  www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 80. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Wendy #Kopp #LLEARN www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 79. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Sidney #Hook #LLEARN  www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 79. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Sidney #Hook #LLEARN www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 75. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Karl #Menninger #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 75. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Karl #Menninger #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 74. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Bob #Beauprez #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 74. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Bob #Beauprez #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 71. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Auden #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 71. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Auden #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 68. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Gilbert #Highet #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 68. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Gilbert #Highet #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 66. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Ann #Bancroft #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 66. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Ann #Bancroft #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 65. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Gilbert #Highet #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 65. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Gilbert #Highet #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 81. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Mother #Jones #LLEARN  www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 81. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Mother #Jones #LLEARN www.llearn.gr

Γνωμικό για την εκπαίδευση 77. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Michael #Porter #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 77. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Michael #Porter #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 76. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Denise #Juneau #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 76. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Denise #Juneau #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 72. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Taylor #Mali #LLEARN

Γνωμικό για την εκπαίδευση 72. #LLEARN #εκπαίδευση #εκπαιδευτικός #μάθηση #απόφθεγμα #γνωμικό #Taylor #Mali #LLEARN

Pinterest
Search