Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece

a blue and white speech bubble with an image of a man in the background that says,
a group of women standing next to each other
a phone screen with the words subscibe on it and an image of a bell
Don't forget to subscribe!
a map with the words greece on it
Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος - La Leche League Greece - Σύμβουλοι
an advertisement for the greek language festival
7 Λόγοι για να γίνεις μέλος του ΣΘΕ-LLL Greece
🔗 https://www.lllgreece.org/αρχική/γίνε-μέλος-του-σθε
an advertisement for the greek language school
6 Λόγοι για να στηρίξεις τον ΣΘΕ/LLL Greece
🔗 https://www.lllgreece.org/αρχική/στήριξε-το-έργο-μας
a woman holding a baby in her arms with the words, equipes euthiopia on it
www.lllgreece.org
Σε απασχολεί κάτι σχετικά με τον θηλασμό; Αναζήτησε πληροφορίες στις συχνές ερωτήσεις. 👇🔗 https://www.lllgreece.org/ενημερωτικό-υλικό/συχνές-ερωτήσεις #BreastfeedingSupport #ΥποστήριξηΘηλασμού #θηλασμός #ΣύνδεσμοςΘηλασμούΕλλάδος #LaLecheLeagueGreece #SeasonGreetings #ΣΘΕ #LLLGreece
people sitting on the ground with social media around them
Ακολουθήστε μας
📌Ακολουθήστε μας στα Social Media για μια παγκόσμια εικόνα της υποστήριξης θηλασμού 🤱 Facebook: La Leche League Greece/ Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος Instagram @lllgreece | https://www.instagram.com/lllgreece/ Pinterest @lllgreece | https://www.pinterest.co.uk/lllgreece/ YouTube @lalecheleaguegreece | https://www.youtube.com/c/LaLecheLeagueGreece #BreastfeedingSupport #ΥποστήριξηΘηλασμού #ΣύνδεσμοςΘηλασμούΕλλάδος #LaLecheLeagueGreece #θηλασμός