Ελένη Ευθυμίου

Ελένη Ευθυμίου

Αναπνέω, βλέπω, ακούω, γεύομαι, νιώθω και γενικά ζω και Ώ! ..πατώ κουμπάκια και το μοιράζομαι.. χα! η φιλοσοφία νοσεί.... χαμογελάω κι όλας! :-)
Ελένη Ευθυμίου