...και είναι κρίμα στον πόνο μας να μην έχουμε έναν άνθρωπο να μας αγαπά...

...και είναι κρίμα στον πόνο μας να μην έχουμε έναν άνθρωπο να μας αγαπά...

Ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον που ξέρει να περιμένει!!!

Ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον που ξέρει να περιμένει!!!

Funny Bunnies, Fun Quotes, Sarcasm, Funny Stuff, Funny Statuses, Sharing Quotes, Madonna, Quote Pictures, Laughing

Smart Quotes, Funny Quotes, Hairstyle, True Stories, Angel, True Words, Me Llamas, Smile, Searching

This quote is so true. I've had friends that treat me like crap, but expect me to go above and beyond for them. I have a problem with being too scared to leave a friendship, I don't want to be judged. But you need to find people who treat you right. You deserve better. Even if you have to wait for s long time, like I am.

Best Friends friends friend quote friend poem i love my friends friend greeting teddy bear friends and family quotes thinking of you friendship quotes best friend quotes bff

Pinterest
Search