Γαλλικές εκφράσεις - french words and phrases

15 Pins
 3y
Collection by
an alarm clock sitting in the sand with words written below it that read,'empechement '
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a man standing on top of a balcony next to a window with the words jolie laide
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a man standing on top of a hill next to a field
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a person sitting in a chair with the caption ras - le - bol
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
the words tu chantes du yaourt are in front of an image of people raising their hands
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a city street with tall buildings and the words depaysment
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a woman sitting on a ledge in front of the eiffel tower holding an umbrella
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
two men sitting on rocks with the caption nostalgie de la boue
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a man and woman dancing in front of a black background with the words, amour fou
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
two people embracing each other in front of a train at a station with the words retrouvalies on it
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a spiral staircase with the words l'esprit d'escalier on it
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a table topped with lots of cheese and wine
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a woman leaning up against a wall with the words la douleur exquise
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
a man and woman standing next to each other on top of a roof with paper lanterns in the background
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται) Boots, Chukka, Chukka Boots
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)
15 γαλλικές εκφράσεις που δε μεταφράζονται (και πώς χρησιμοποιούνται)