ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή

9 Pins
 3y
Collection by
an underwater photo with the words'i love you's in greek and english
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
the night sky with stars above it and an inscription in russian that says, i love you
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
a woman's hands holding an open book with writing on the pages and red nail polish
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
a person's hand resting on top of a book next to a cup of tea
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
a man and woman sitting on the ground next to each other in front of a dark sky
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
a person standing in front of a body of water under a sky filled with stars
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
an aerial view of a crowd of people walking down a street in front of a building
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
a tree with pink flowers in the background and a quote on it that says, do you
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
a woman sitting on top of a hill looking out at the city
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή
Ποιήματα για τον έρωτα και τη ζωή