Lousy Lou

Lousy Lou

epitrepetai na peseis......... EPIVALETAI na sikw8eis................. .....let me fly* or let me die........