Χριστός

Collection by Lola • Last updated 3 days ago

461 
Pins
Christ Pantocrator Παντοκράτωρ.

Christ Pantocrator Παντοκράτωρ.

Πνευματικοί Λόγοι: Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη

Ηγουμένη Ευγενία «Τί ανταποδώσω τώ Κυρίω περί πάντων, ών άνταπέδωκέ μοι;». Μένεις έκθαμβος μπροστά στο μεγαλείο τής Θείας Μεγαλωσύνης! Όταν ακατάπαυστα ζής μέσα στό θαύμα, στο μυστήριο, στα αναρίθμητα θαύματα, ή σκέψη σου σταματά, λές καί η φαιά ουσία έχει τελειώσει. Όταν βλέπεις ολοζώντανη τήν ύπαρξη τών Αγίων, να ένεργούν με τόση αγάπη προς τον άνθρωπο, μένεις εκστατικός καί αναφωνείς :« Ώς εμεγαλύνθη τά έργα Σου Κύριε, πάντα έν σοφία εποίησας». Βλέπεις νά πραγματοποιείται ό Λόγος του…

Όταν ανακαλύπτεις την πύλη της καρδιάς σου,ανακαλύπτεις την πύλη του ουρανού Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Όταν ανακαλύπτεις την πύλη της καρδιάς σου,ανακαλύπτεις την πύλη του ουρανού

Όταν ανακαλύπτεις την πύλη της καρδιάς σου,ανακαλύπτεις την πύλη του ουρανού Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η ειρήνη του Θεού να είναι μαζί σου.

Edem: Photo

Η ειρήνη του Θεού να είναι μαζί σου.

Το ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν— τα σημάδια του ερχομού του Κυρίου

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Ματθ. 24:14