λαμδα υψιλον δελτα.γιωτα.αλφα

λαμδα υψιλον δελτα.γιωτα.αλφα

λαμδα υψιλον δελτα.γιωτα.αλφα