lykos2008

2 followers
·
7 following
lykos2008
More ideas from lykos2008
ÁÅÑÏÓÊÁÖÏÓ ÔÇÓ ÐÏËÅÌÉÊÇÓ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ ÌÅÔÁÖÅÑÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÌÅ ÐËÁÔÖÏÑÌÁ ÁÐÏ ÔÏ ÁÅÑÏÄÏÑÏÌÉÏ ÔÇÓ ÔÁÍÁÃÑÁÓ ÓÔÏ ÁÅÑÏÄÑÏÌÅÉÏ ÔÇÓ ÄÅÊÅËÅÉÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Vintage 'Phantom' reconnaissance aircraft transferred to Hellenic Air Force Museum in Tatoi

Αεροσκάφος διέσχισε την Εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες) | altsantiri.gr

Αεροσκάφος διέσχισε την Εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες) | altsantiri.gr

Αεροσκάφος διέσχισε την Εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες) | altsantiri.gr

Αεροσκάφος διέσχισε την Εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες) | altsantiri.gr

Αεροσκάφος διέσχισε την Εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες) | altsantiri.gr

Αεροσκάφος διέσχισε την Εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες) | altsantiri.gr

Αεροσκάφος διέσχισε την Εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες) | altsantiri.gr

Αεροσκάφος διέσχισε την Εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες) | altsantiri.gr