ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ
Περισσότερες ιδέες από το ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
Albrecht Dürer | Portret van Erasmus, Albrecht Dürer, 1526 | Portret van Erasmus, schrijvend, staande aan een lezenaar bij een tafel waarop een vaas met bloemen staat. Achter de tafel een tablet aan de wand met Latijnse tekst.

Albrecht Dürer | Portret van Erasmus, Albrecht Dürer, 1526 | Portret van Erasmus, schrijvend, staande aan een lezenaar bij een tafel waarop een vaas met bloemen staat. Achter de tafel een tablet aan de wand met Latijnse tekst.

satyrsandnymphs: “Albrecht Dürer - Tarot card VI. The Lovers ”

satyrsandnymphs: “Albrecht Dürer - Tarot card VI. The Lovers ”

9. DURER, Albrecht (1471-1528) / The Apocalypse [series] #09 of 16 -- The 5th & 6th Trumpets / 1496-98 / woodcut. durer-apocalypse-09

9. DURER, Albrecht (1471-1528) / The Apocalypse [series] #09 of 16 -- The 5th & 6th Trumpets / 1496-98 / woodcut. durer-apocalypse-09

ALBRECHT DÜRER Apollo and Diana. Engraving, circa 1504.

ALBRECHT DÜRER Apollo and Diana. Engraving, circa 1504.

Albrecht Durer Woodcut

Albrecht Durer Woodcut

"Christ on the Mount of Olives," 1515, etching on iron. The National Gallery supplemented the borrowed Durer art with works from its own collection.

"Christ on the Mount of Olives," 1515, etching on iron. The National Gallery supplemented the borrowed Durer art with works from its own collection.

Albrecht Durer

Albrecht Durer

Albrecht Durer: He is known as the greatest artist of the Northern Renaissance and enjoyed painting portraits and hands and showing age in the faces. He was very skilled in his woodcuts and was his main source of income. He learned the art of perspective and perfect form. The Four Horsemen of the Apocalypse was a woodcut that shows support for Martin Luther. It shows stormy weather and the death that was occurring because of the conflict.

Albrecht Durer: He is known as the greatest artist of the Northern Renaissance and enjoyed painting portraits and hands and showing age in the faces. He was very skilled in his woodcuts and was his main source of income. He learned the art of perspective and perfect form. The Four Horsemen of the Apocalypse was a woodcut that shows support for Martin Luther. It shows stormy weather and the death that was occurring because of the conflict.

Albrecht Durer: He is known as the greatest artist of the Northern Renaissance and enjoyed painting portraits and hands and showing age in the faces. He was very skilled in his woodcuts and was his main source of income. He learned the art of perspective and perfect form. The Four Horsemen of the Apocalypse was a woodcut that shows support for Martin Luther. It shows stormy weather and the death that was occurring because of the conflict.

Albrecht Durer: He is known as the greatest artist of the Northern Renaissance and enjoyed painting portraits and hands and showing age in the faces. He was very skilled in his woodcuts and was his main source of income. He learned the art of perspective and perfect form. The Four Horsemen of the Apocalypse was a woodcut that shows support for Martin Luther. It shows stormy weather and the death that was occurring because of the conflict.