ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ
More ideas from ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
"Christ on the Mount of Olives," 1515, etching on iron. The National Gallery supplemented the borrowed Durer art with works from its own collection.

"Christ on the Mount of Olives," etching on iron. The National Gallery supplemented the borrowed Durer art with works from its own collection. Courtesy of the Albertina Museum via the National Gallery of Art