.....μωρέ πόσο δίκαιο έχει...άτε τώρα να τους το πεις!!!!

.....μωρέ πόσο δίκαιο έχει...άτε τώρα να τους το πεις!!!!

Eazyholds on a marker, a toothbrush and a razor. A revolutionary new strap that can easily be attached to many different types of tools and utensils to aid and support the hand or fingers and help relieve some of the stress and fatigue often associated with tool use. The strap is made with one piece of flexible, stretchable, soft, yet strong FDA approved and certified materials. Assitive devices. Adaptive technology. Adaptive tech

Two Pack - Orange - 5

EazyHold 2 pack of our soft silicone grip universal cuffs. Great for youth to small handed adult for eating utensils, grooming aids, fine art brushes, musical instruments, styluses and more! - Non-tox

moodbear ca. 20cm hoch

FREE PRINTABLE MOODBEAR - Great for discussing emotions! Draw faces on the back of the face slip to talk about facial features. (Cool Crafts For Teachers)

http://www.missjaimeot.com/positioning-in-the-classroom/ ‎

Positioning in the Classroom - the Crucial Importance of Proper Desk Size

Τα λόγια έχουν δύναμη: Διαβάστε πενήντα θετικές φράσεις που πρέπει να λέμε στα παιδιά μας - Αφύπνιση Συνείδησης

Τα λόγια έχουν δύναμη: Διαβάστε πενήντα θετικές φράσεις που πρέπει να λέμε στα παιδιά μας - Αφύπνιση Συνείδησης

JettStep Footrest - a specialized footrest that is easily anchored to any standard elementary school-sized chair allowing the student to sit with proper posture and alignment.

The Jett Step is a specialized footrest that is easily anchored to any standard elementary school-sized chair allowing the student to sit with proper posture and alignment.

One of our OT’s was so excited last week to show us the new activity she was doing with a few of her kiddos.  She had just started it so she hasn’t had time to embellish it for pictures…

A Multi-Tasking Activity

Letter toss game - working on balance, visual motor control and letter recognition; also great for visual scanning. Can use for almost any memorizing skill (alphabet, spelling, math facts, geography.

Left handed writing help just in case he turns out to be a leftie...poor guy lol

Writing guidance mat for left handed children with writing position and letter formations

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στο διάβασμα των μαθημάτων;

Πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά στο διάβασμα των μαθημάτων;

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στο διάβασμα των μαθημάτων;

Have you ever wondered how to help your littles with their handwriting starting on DAY ONE? The Handwriting House is the perfect way to te...

Pencil Grips,Firesara Silicone Ergonomic Writing Claw Aid Dolphin and Handle Style Pencils Training Grip Holder for Kids Students Kindergarten Adults Right Handed the Aged Disabled Hands

left handed writing guide.

Help your Little Lefty learn to write with this set of a washable writing guide showing how to angle the enclosed writing tablets, along with special markers. Left-handed writing position and letter formation are the keys to learning to write.

Pinterest
Search