Μάκης ΘΕοδωρίδης

Μάκης ΘΕοδωρίδης

Μάκης ΘΕοδωρίδης
More ideas from Μάκης
#GlassAnimals - #CocoaHooves #OFFICIAL #VIDEO - #YouTube .~*** #cosmicluvmaking #poetry #sensual #sexy #hot #steamy #raw #real #naked #artistic #erotic #sex #lovemaking #passion .~**** #THEPOWEROFNOW .~**** ...*CAUSE.IT'S ABOUT #TIME2XGETREALAROUNDHERE .~ **** STRIPPED TO THE BONE KIND OF REAL.~*** {...#dundundun }.~*** **** #iNJOY **** >_~~~~~~~~~~~~~>>> #TiNK #XOXO @10:55.~*** #BINGO .~ #YESMAN &*** THANK U MAM.~* 11:11.~***

#GlassAnimals - #CocoaHooves #OFFICIAL #VIDEO - #YouTube .~*** #cosmicluvmaking #poetry #sensual #sexy #hot #steamy #raw #real #naked #artistic #erotic #sex #lovemaking #passion .~**** #THEPOWEROFNOW .~**** ...*CAUSE.IT'S ABOUT #TIME2XGETREALAROUNDHERE .~ **** STRIPPED TO THE BONE KIND OF REAL.~*** {...#dundundun }.~*** **** #iNJOY **** >_~~~~~~~~~~~~~>>> #TiNK #XOXO @10:55.~*** #BINGO .~ #YESMAN &*** THANK U MAM.~* 11:11.~***

Emotions

Emotion --- touching you , touching me. Your touch, your lips, flesh touching flesh and every part of me was now your. Ivet Putnam (c)