Καρυατιδες....

Sunset Acropolis, Athens, Greece Super excited for our cruise this summer to Greece. For sure on the bucket list

Καρυατιδες....

Sunset Acropolis, Athens, Greece Super excited for our cruise this summer to Greece. For sure on the bucket list

Καρυατιδες....

Sunset Acropolis, Athens, Greece Super excited for our cruise this summer to Greece. For sure on the bucket list

Να προσκυνησει η υφήλιος....

The Parthenon, Acropolis, Athens, Greece

Να προσκυνησει η υφήλιος....

The Parthenon, Acropolis, Athens, Greece

Να προσκυνησει η υφήλιος....

The Parthenon, Acropolis, Athens, Greece

Ακρόπολη....

Athens Via Travel + Leisure

Ακρόπολη....

Athens Via Travel + Leisure

Yellow moon...

The so-called “Supermoon” is here! The full moon this weekend will be another Supermoon, the first of three to grace the sky this year. Since the moon is “fullest” early Saturday morning, you can look for the Supermoon both Friday and Saturday nights.

Φεγγάρι

Φεγγάρι

Pinterest
Search