σπιτι

8 Pins
 4mo
Collection by
there are many different types of buildings in the world and they all have names on them
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - Πίνακες Αναφοράς για τα είδη των σπιτιών
four different buildings with the words in russian
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - Πίνακες Αναφοράς για τα είδη των σπιτιών
four different buildings with the words in russian
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - Πίνακες Αναφοράς για τα είδη των σπιτιών
several different types of houses are shown in this picture with the words written below them
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - Πίνακες Αναφοράς για τα είδη των σπιτιών
there are many pictures of different countries in this postcard with the name of each country
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - Πίνακες Αναφοράς για τα είδη των σπιτιών
four different types of words in russian with pictures of houses, trees and tents on them
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - Πίνακες Αναφοράς για τα είδη των σπιτιών