ManDalena Souxoumouxou

ManDalena Souxoumouxou

ManDalena Souxoumouxou
More ideas from ManDalena
04. Ωω Πέφκω

04. Ωω Πέφκω

Iconic Swiss photographer takes us on a journey through six images from his archive, photographing figures like  Che Guevara chain-smoking in his office in 1963, Pablo Picasso in Cannes in 1957 and American G.I.s being entertained in a brothel in Seoul in 1961.

Iconic Swiss photographer takes us on a journey through six images from his archive, photographing figures like Che Guevara chain-smoking in his office in Pablo Picasso in Cannes in 1957 and American G.s being entertained in a brothel in Seoul in

Coffee

A glazed ceramic espresso cup that also holds a single stick of cigarette. Tomorrow Lab calls it the Solo e Sola, but they sh.

"…Τον άρτον ημών τον επιούσιον…" Ομάδα "Εν δυνάμει"

"…Τον άρτον ημών τον επιούσιον…" Ομάδα "Εν δυνάμει"