Σχολικά βιβλία

Σχολικά βιβλία

Αρχεία - Σύνδεσμοι για το μάθημα Ερευνητική Εργασία (με τη μέθοδο project)

Αρχεία - Σύνδεσμοι για το μάθημα Ερευνητική Εργασία (με τη μέθοδο project)

Modellus physics & more

Modellus physics & more

Φυσική : Java applets

Φυσική : Java applets

Ouao... Physion!

Physion is a Physics simulation software for creating interactive physics simulations and educational experiments.

Simulations Φυσική, Χημεία , Βιολογία

Fun, interactive, research-based simulations of physical phenomena from the PhET™ project at the University of Colorado. All delivered Free to schools and Universities.

Εφαρμογές Πληροφορικής :Βίντεο, Παρουσιάσεις για διάφορα θέματα

Εφαρμογές Πληροφορικής :Βίντεο, Παρουσιάσεις για διάφορα θέματα

Τεχνολογία επικοινωνιών Παρουσιάσεις

Τεχνολογία επικοινωνιών Παρουσιάσεις

Ψηφιακό σχολείο : Ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα

Ψηφιακό σχολείο : Ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα

Pinterest
Search