Περισσότερες ιδέες από το mara
whoa:

whoa:

Προοπτική Ο μαθητής να μπορεί να, ΣΤΟΧΟΣ : αναφέρει και να περιγράφει τη προοπτική απεικόνιση αντικειμένων στο χαρτί σχεδίασης.

Προοπτική Ο μαθητής να μπορεί να, ΣΤΟΧΟΣ : αναφέρει και να περιγράφει τη προοπτική απεικόνιση αντικειμένων στο χαρτί σχεδίασης.

leather bracelet tutorial love it! must try! #ecrafty

leather bracelet tutorial love it! must try! #ecrafty

Costume Wolf Tail Tutorial - made with YARN!  Can you believe it?!!!  So easy!  #anime #furry #tails

Costume Wolf Tail Tutorial - made with YARN! Can you believe it?!!! So easy! #anime #furry #tails

craft supply caddy from tin cans

craft supply caddy from tin cans

picture frame ideas

picture frame ideas

craft supply caddy from tin cans

craft supply caddy from tin cans

picture frame ideas

picture frame ideas

DIY Heart Tote Bag

DIY Heart Tote Bag

we took photographs of students posing as if they were erasing their faces. The students cut out an area of the photograph, glued the remaining portion of the photo onto paper, and used pencil to draw the missing portion of their faces.

we took photographs of students posing as if they were erasing their faces. The students cut out an area of the photograph, glued the remaining portion of the photo onto paper, and used pencil to draw the missing portion of their faces.