Πλατεία Δασκαλογιάννη στα δικαστήρια?

Πλατεία Δασκαλογιάννη στα δικαστήρια?

Heraklion - Η πύλη και η σκάλα των Νεωρίων (εξωτερική όψη)

Heraklion - Η πύλη και η σκάλα των Νεωρίων (εξωτερική όψη)

Heraklion, Crete

Άγιος Φραγκίσκος (Getty)

Άγιος Φραγκίσκος (Getty)

Το συγκρότημα των ενετικών σιταποθηκών (Fondaco) στις αρχές του 20ου αιώνα στο Ηράκλειο. Η σημερινή οδός Χάνδακος προς την πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Λιοντάρια). Φωτογραφία G. Gerola

Το συγκρότημα των ενετικών σιταποθηκών (Fondaco) στις αρχές του 20ου αιώνα στο Ηράκλειο. Η σημερινή οδός Χάνδακος προς την πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Λιοντάρια). Φωτογραφία G. Gerola

Ηράκλειο,τα παλιά τείχη στο λιμάνι και η πύλη στο μόλο πριν την κατεδάφιση, 1900-1902

Ηράκλειο,τα παλιά τείχη στο λιμάνι και η πύλη στο μόλο πριν την κατεδάφιση, 1900-1902

Émile Honoré Destelle ΗΡΆΚΛΕΙΟ οδός Μαρτύρων 25ης Αυγούστου περ.1900

Émile Honoré Destelle ΗΡΆΚΛΕΙΟ οδός Μαρτύρων 25ης Αυγούστου περ.1900

Pinterest
Search