Α τάξη

Collection by Georgia baveli

52 
Pins

Atlas živočíchov: lastovička domová - Na túru s NATUROU

2:10
Frog Spot: More 2D Shape Animal Crafts + A Fox Freebie!

More 2D Shape Animal Crafts + A Fox Freebie!

Do you need some FUN ways to get your students working with 2D shapes? Try my 2D Shapes Animal Crafts! I just finished a new bundle and it includes another eight animals - this time with a little autumn / fall theme! This cat could be done as a black cat for a spooky Halloween activity, or any color you choose throughout the year! If you have not seen my original packet, click on the image below to find it in my TpT store: Along with the cat, the new bundle includes a crow and owl. A…

Questo articolo non è disponibile. | Etsy

Puoi trovare il regalo artigianale perfetto, capi di abbigliamento vintage e trendy, gioielli esclusivi e altro... molto altro.

Mental Math Addition Practice Worksheet--2-digit

I made this for my students to assess the mental math strategies that we have been discussing lately. In our number talks, we have been talking about counting up tens then adding the ones, breaking apart numbers into tens and ones, using basic addition facts/doubles to apply to bigger numbers, and ...

swallows perched on a wire against blue sky seamless

123RF - Millions of Creative Stock Photos, Vectors, Videos and Music Files For Your Inspiration and Projects.

A l'hôtel

Les petites comptines de nos histoires dans les hôtels

Ζωγραφίζουμε έργα επτά διάσημων ζωγράφων

Δραστηριότητες χαρτοκοπτικής , φύλλα εργασιών και ζωγραφικής

Math by the Month 2nd Grade

Month by month combination practice for 2nd grade.Self checking, answers are on the back!Print and laminate practice sheets to use from year to year. Students get answer sheets that use very little paper. Start stars make it easy for kids to line up.I love doing this because it is so time efficien...

Math by the Month 1st Grade

Month by month combination practice for 1st grade.Self checking, answers are on the back!Print and laminate practice sheets to use from year to year. Students get answer sheets that use very little paper. Start stars help students line up their papers.I love doing this because it is so time efficie...

Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ

Το πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των κερμάτων του ευρώ, βασισμένα στο 2ο κεφάλαιο των μαθηματικών της Β' τάξης. Τα φύλλα εργασίας είναι σύντομα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και βασίζονται στη βιωματική προσέγγιση. Ξεκινούν με μια απλή γνωριμία με τα κέρματα του ευρώ, την...

Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ

Το πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των κερμάτων του ευρώ, βασισμένα στο 2ο κεφάλαιο των μαθηματικών της Β' τάξης. Τα φύλλα εργασίας είναι σύντομα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και βασίζονται στη βιωματική προσέγγιση. Ξεκινούν με μια απλή γνωριμία με τα κέρματα του ευρώ, την...

Kindergarten Stories: Φύλλα εργασίας για το σχήμα του κύκλου και της σφαίρας.

Ο κύκλος είναι ένα "δημοφιλές" γεωμετρικό σχήμα και σπάνια θα συναντήσεις παιδί που να μην τον αναγνωρίζει. Είναι καλό, με αφορμή τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα, να προχωρήσουμε σε μία παράλληλη γνωριμία και με τα στερεά. Έτσι στην περίπτωση του κύκλου μπορούμε να εισάγουμε και το γεωμετρικό σχήμα της σφαίρας, κάνοντας συγκρίσεις και θέτοντας ερωτήματα στα παιδιά, όπως " Σας φαίνονται ίδια;", "Ποιες διαφορές πιστεύετε ότι έχουν;", "Τί συνδέει αυτά τα δύο σχήματα;" Στην συνέχεια μπορούμε να…