Περισσότερες ιδέες από το marathia
roll out nest boxes chickens | Nesting boxes build into an existing coop with outdoor egg retrieval ...

roll out nest boxes chickens | Nesting boxes build into an existing coop with outdoor egg retrieval ...

Roll out nest boxes. For Egg Eaters & Cleaner Eggs. - YouTube

Roll out nest boxes. For Egg Eaters & Cleaner Eggs. - YouTube

Ezynest in Action - EZYNEST poultry rollaway nest boxes

Ezynest in Action - EZYNEST poultry rollaway nest boxes

The floor of the nestbox is at an angle, so the eggs roll down to the collection area. This discourages egg eating and makes it easier to take vacations.

The floor of the nestbox is at an angle, so the eggs roll down to the collection area. This discourages egg eating and makes it easier to take vacations.

Click this image to show the full-size version.

Click this image to show the full-size version.

http://www.efowl.com/4_Hole_Kuhl_Roll_Out_Laying_Nest_p/450-0005.htm

http://www.efowl.com/4_Hole_Kuhl_Roll_Out_Laying_Nest_p/450-0005.htm

CHEAP AND EASY way to stop my hens from breaking and eating the eggs.

CHEAP AND EASY way to stop my hens from breaking and eating the eggs.

Wegrolnest Het gaat erom dat de eieren kunnen wegrollen naar een beschermd gedeelte, achter, voor of onder het nest. Over de hele breedte van het nest moet een opening zijn, waar het ei doorheen kan rollen. Leg niet te veel strooisel in het nest, want dan blijft het ei daar alsnog in liggen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een stukje tapijt.

Wegrolnest Het gaat erom dat de eieren kunnen wegrollen naar een beschermd gedeelte, achter, voor of onder het nest. Over de hele breedte van het nest moet een opening zijn, waar het ei doorheen kan rollen. Leg niet te veel strooisel in het nest, want dan blijft het ei daar alsnog in liggen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een stukje tapijt.

Bungalow Bodo Hennig 60er Jahre Puppenhaus Puppenstube Originalzustand zerlegbar | eBay

Bungalow Bodo Hennig 60er Jahre Puppenhaus Puppenstube Originalzustand zerlegbar | eBay

[craft+fair+dollhouse+kitchen+set.jpg]

[craft+fair+dollhouse+kitchen+set.jpg]