Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν από 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85. ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν από 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85. ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν απο 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85 ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν απο 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85 ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν από 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85. ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν από 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85. ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

ΜΕΡΛΟ λεπτομέρεια του σχεδιασμένου λασε.

ΜΕΡΛΟ λεπτομέρεια του σχεδιασμένου λασε.

Εγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που εχουν και το λασέ που θα φτειάξετε πάνω τους.Εχουν απο 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους.Μουλινέ=0.85 ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ.Τηλ=22210 74152. — στην τοποθεσία Φρυνη.

Εγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που εχουν και το λασέ που θα φτειάξετε πάνω τους.Εχουν απο 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους.Μουλινέ=0.85 ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ.Τηλ=22210 74152. — στην τοποθεσία Φρυνη.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν από 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85. ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν από 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85. ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν από 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85. ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που έχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Έχουν από 35-40 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους. Μουλινέ=0.85. ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ. Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που εχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Εχουν απο 25-35 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους.Μουλινέ=0.85 ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ.Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Τηλ=22210 74152.

Έγχρωμοι τυπωμένοι καμβάδες που εχουν και το λασέ που θα φτιάξετε πάνω τους. Εχουν απο 25-35 ευρώ και μπορείτε να τους παραγγείλετε να σας τους στείλουμε με τα υλικά τους.Μουλινέ=0.85 ΧΣ Μπομπίνες απο =6 ευρώ.Σειρήτια για το λασέ απο 0,50 ευρώ. Τηλ=22210 74152.

Pinterest
Αναζήτηση