Τυπωτοί καμβάδες

Τυπωτοί καμβάδες με χρώμα,για σταυροβελονιά. Σεμέν καρέ κλπ.Γιούλη Μαραβέλη τηλ 2221074152
Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50. Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Κλασσικοί καμβάδες με πολύ καλό έγχρωμο τύπωμα. Τα προτείνουμε για αρχάριες...αλλά και για προχωρημένες κεντήστρες, που τους κουράζει το μέτρημα. Η τιμή που βάλαμε είναι πολύ καλή.Το μέγεθος μεγάλο:1χ1 μέτρο. Τα ίδια σχέδια υπάρχουν και σε σεμέν με πετσετάκια μεγέθους 40χ40 εκατοστών. Κάποια σχέδια θα δείτε στις φωτο ότι βγαίνουν και σε διάσταση 50Χ50.Γιούλη Μαραβέλη-Χαλκίδα.Τηλ:22210 74152.

Pinterest
Αναζήτηση