Το πακέτο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία της πρόσθεσης διψήφιων αριθμών σχεδιασμένο με βάση την ταξινομία του Bloom. Έχει θέμα τους πειρατές και οι δραστηριότητες κινούνται γύρω από αυτό. Περιλαμβάνει όλο το εποπτικό υλικό που θα χρειαστεί ο εκπαιδευτικός για την υλοποίησή του καθώς και φύλλα εργασία που θα δοθούν στους μαθητές για περαιτέρω εξάσκηση.

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία της πρόσθεσης διψήφιων αριθμών σχεδιασμένο με βάση την ταξινομία του Bloom. Έχει θέμα τους πειρατές και οι δραστηριότητες κινούνται γύρω από αυτό. Περιλαμβάνει όλο το εποπτικό υλικό που θα χρειαστεί ο εκπαιδευτικός για την υλοποίησή του καθώς και φύλλα εργασία που θα δοθούν στους μαθητές για περαιτέρω εξάσκηση.

Σχεδιαγράμματα και παρουσιάσεις για την Ε΄τάξη.

Σχεδιαγράμματα και παρουσιάσεις για την Ε΄τάξη.

Ιστορία Ε΄. Σχεδιαγράμματα, παρουσιάσεις κ.α.

Ιστορία Ε΄. Σχεδιαγράμματα, παρουσιάσεις κ.α.

Love teaching this... (I still use it myself!)

Love teaching this... (I still use it myself!)

Pinterest
Αναζήτηση