Μαρία Κοτοπούλη

Μαρία Κοτοπούλη

Μαρία Κοτοπούλη
More ideas from Μαρία
We met by chance and turned into friends. Now you are my best friend who reside into my heart for ever. For you my lovely Ivet ♥♥♥♥

you are the best friend a girl could ever ask for you are my unbiological sister and i could not ask for a better bff! Thank you for being in my life! I love you to the moon and back!