Μαρία Πετροπούλου

Μαρία Πετροπούλου

Μαρία Πετροπούλου
More ideas from Μαρία
CrAAAAAzy #CeceisA #pll #FAceToFAce

Did the writers really think CeCe being trans and locked away in Radley would be a good motivation for all the crazy, fucked-up shit she did?

Pintrest: K'Lashun

For those who are confused, here's the Pretty Little Liars family tree made clearer.<<except that Spencer and Cece are also half siblings.