Μαρία Τζουμάνη
Μαρία Τζουμάνη
Μαρία Τζουμάνη

Μαρία Τζουμάνη

Είναι τα βλέφαρά μου διάφανες αυλαίες. Όταν τ' ανοίγω βλέπω μπρος μου ό,τι κι αν τύχει, όταν τα κλείνω βλέπω μπρος μου ό,τι ποθώ...!