Ο Τοιχος ΕιχεΤηνΔικηΤουΙστορια • 16 Φεβρουαρίου 2015 στις 12:07 μ.μ.

Ο Τοιχος ΕιχεΤηνΔικηΤουΙστορια • 16 Φεβρουαρίου 2015 στις 12:07 μ.μ.

Life Quotes, Letters, True Words, Poetry, Wisdom, Thoughts

.-

Photoshoot, Literature, Nice, Poems, Feelings, Art, Sayings, Thoughts

Mini Cheesecakes, Book Quotes, Life Quotes, Words Quotes, Smart Quotes, Literature, Sky, Walls, Books

Pinterest
Search