Περισσότερες ιδέες από το Μαρία
Ασφαλώς κυκλοφορώ, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, ασκήσεις on line φια τη γλώσσα δ τάξς, ευέλικτη ζώνηεγκλίσεις, ρήματα, οριστική υποτακτική, προστακτική, επιθυμία, προσταγή, προσμονή, διαταγή, κάτι βέβαιο, σίγουρο, πραγματικό, καταλήξεις -είτε, -ίστε, -ήστε, σήματα οδικης κυκλοφορίας, μαθαίνω τα σήματα τροχαίας κώδικας οδικής κυκλοφορίας.κυκλοφοριακή αγωγη, κυκλοφορώ με το ποδήλατο, φτιάχνουμε σήματα

Ασφαλώς κυκλοφορώ, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, ασκήσεις on line φια τη γλώσσα δ τάξς, ευέλικτη ζώνηεγκλίσεις, ρήματα, οριστική υποτακτική, προστακτική, επιθυμία, προσταγή, προσμονή, διαταγή, κάτι βέβαιο, σίγουρο, πραγματικό, καταλήξεις -είτε, -ίστε, -ήστε, σήματα οδικης κυκλοφορίας, μαθαίνω τα σήματα τροχαίας κώδικας οδικής κυκλοφορίας.κυκλοφοριακή αγωγη, κυκλοφορώ με το ποδήλατο, φτιάχνουμε σήματα

γράφω μια ιστορία

γράφω μια ιστορία

γράφω μια ιστορία

γράφω μια ιστορία

Rewards - Καρτέλες επιβράβευσης για τους μαθητές

Rewards - Καρτέλες επιβράβευσης για τους μαθητές

Πώς αλλιώς να ξεκινήσω;

Πώς αλλιώς να ξεκινήσω;

Picture

Picture

Ειδική Διαπαιδαγώγηση            : Ο Κήπος της γραμματικής...ρήματα σε -αίνω, -ίζω

Ειδική Διαπαιδαγώγηση : Ο Κήπος της γραμματικής...ρήματα σε -αίνω, -ίζω

Η κυρία Σιντορέ: Τραγουδάμε για τα άρθρα "της" και "τις"!

Η κυρία Σιντορέ: Τραγουδάμε για τα άρθρα "της" και "τις"!