ιστορία στ

32 Pins86 Followers
Blog by Kantartzi E.: ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ' ΤΑΞΗ-ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Blog by Kantartzi E.: ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ' ΤΑΞΗ-ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας Ε΄& ΣΤ΄τάξης

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας Ε΄& ΣΤ΄τάξης

e-αίθουσα: Καρτέλες για την ιστορική γραμμή της ΣΤ΄Τάξης

e-αίθουσα: Καρτέλες για την ιστορική γραμμή της ΣΤ΄Τάξης

Παρουσιάσεις, περιλήψεις, ερωτήσεις-απαντήσεις

Παρουσιάσεις, περιλήψεις, ερωτήσεις-απαντήσεις

Ιστορική γραμμή Στ’ τάξη - http://plastelini.xyz/ιστορική-γραμμή-στ-τάξη/

Ιστορική γραμμή Στ’ τάξη - http://plastelini.xyz/ιστορική-γραμμή-στ-τάξη/

επαναληπτικά τεστ στην ιστορία της έκτης τάξης

επαναληπτικά τεστ στην ιστορία της έκτης τάξης

Η Φιλική Εταιρεία, Οδησσός Ρωσίας , 1814             Εμμανουήλ Ξάνθος,             Νικόλαος Σκουφά...

Η Φιλική Εταιρεία, Οδησσός Ρωσίας , 1814 Εμμανουήλ Ξάνθος, Νικόλαος Σκουφά...

Η Φιλική Εταιρεία, Οδησσός Ρωσίας , 1814             Εμμανουήλ Ξάνθος,             Νικόλαος Σκουφά...

Η Φιλική Εταιρεία, Οδησσός Ρωσίας , 1814 Εμμανουήλ Ξάνθος, Νικόλαος Σκουφά...

Αποτέλεσμα εικόνας για περιγραφη κτισματος στ δημοτικου

Αποτέλεσμα εικόνας για περιγραφη κτισματος στ δημοτικου

Αποτέλεσμα εικόνας για η κατακτηση τησ ελληνικησ χερσονησου

Αποτέλεσμα εικόνας για η κατακτηση τησ ελληνικησ χερσονησου

4. Γφρω ςτα 1517 θ κρθςκεία επθρεάηεται από τισ ιδζεσ τθσ Αναγζννθςθσ κι ζτςι  ζχουμε τθ Θρθςκευτικι Μεταρρφκμιςθ. Λίγα ...

4. Γφρω ςτα 1517 θ κρθςκεία επθρεάηεται από τισ ιδζεσ τθσ Αναγζννθςθσ κι ζτςι ζχουμε τθ Θρθςκευτικι Μεταρρφκμιςθ. Λίγα ...

Σχετική εικόνα

Σχετική εικόνα

Pinterest
Search