Το τραπέζι των λύσεων

Το τραπέζι των λύσεων

Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

Narrative writing (Πώς γράφω ένα αφηγηματικό κείμενο;)

Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

Μνημονικές τεχνικές για να θυμούνται τα παιδιά τα μαθήματα

Μνημονικές τεχνικές για να θυμούνται τα παιδιά τα μαθήματα

Thème : les 3 petits cochons                                                                                         Plus

Thème : les 3 petits cochons Plus

Περιγραφή αντικειμένου

Περιγραφή αντικειμένου

Comics vertexten

Comics vertexten

Archivo de álbumes

Archivo de álbumes

Pinterest
Αναζήτηση