ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

I can't wait to make this cute sock snake from Grosgrain. Having a family of 8 means lotsa mismatched socks.or socks that get holes in the toes and need to be recycled. Sew a Sock Snake!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

If you are looking for a quick, inexpensive upcycle craft to do with the kids, check out this recycled water bottle piggy bank at SheKnows! You will find a few other great recycled crafts for kids at the link as

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

Italian designers Fabio Milito and Francesca Guidotti have taken the concept of a word puzzle to create a universal wrapping paper and greeting card that is suitable for any occasion.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

constructed using one cardboard box. Could put lil nobs/hooks all over or poke small holes all over so kid(s) can put ornaments all over and leave xmas tree alone

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

vintage Ruler Christmas Tree -- anyone have old wooden rulers/yardsticks I can use?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ | ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ | Bloglovin'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ταϊστρες - Σπιτάκια ΠΟΥΛΙΩΝ (ΣΟΥΛΟΥΠΩΣΕ ΤΟ)

for The decoration home for Christmas, is usually a family affair, especially when there are children. But what are our proposals to delight young and old?

Pinterest
Search