Μαριάννα Ζυγούνα

Μαριάννα Ζυγούνα

Μαριάννα Ζυγούνα
More ideas from Μαριάννα
Ξεκινώντας την ενσυνείδητη εκμάθηση των γραμμάτων στην Ά' τάξη και ενώ ακόμα μαθαίνουν να συλλαβίζουν οι  μαθητές καλλούνται να μάθο...

Ξεκινώντας την ενσυνείδητη εκμάθηση των γραμμάτων στην Ά' τάξη και ενώ ακόμα μαθαίνουν να συλλαβίζουν οι μαθητές καλλούνται να μάθο...

Les animaux de la ferme

This short and fun video tells the story of animals on a farm, and the noises they make, but only when the farmer isn't there! The perfect way to learn the noises that French farm animals make!