Μαριάνθη Κρόκου

Μαριάνθη Κρόκου

Μαριάνθη Κρόκου
More ideas from Μαριάνθη
www.k17grafx.com k17designs@gmail.com

www.k17grafx.com k17designs@gmail.com

Houdini

Social construction of femininity: Society feeds women thousands of ways to hate her body and yet sets aside little resources to target social change. Feminism provides both theories and methods to make sense of and transcend narrow gender narratives.