ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
More ideas from ΜΑΡΙΑ

Step 1 – Pack For this you will need A plain toothpaste, do not use any gel based toothpaste (Use plain colgate) Tomato juice Vitamin E capsule Aloe vera gel First in a clean bowl take half spoon of toothpaste. In this add half spoon of aloe vera gel, m