Γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1932

Γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1932

Πέθανε στις 24 Οκτωβρίου 1957

Πέθανε στις 24 Οκτωβρίου 1957

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1942

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1942

Πέθανε στις 29 Ιανουαρίου 1939

Yeats - Poet - William Butler Yeats, widely considered one of the greatest poets of the English language, received the 1923 Nobel Prize for Literature. His work was greatly influenced by the heritage and politics of Ireland.

Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1934

Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1934

Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1913

Vivien Leigh (actress) - Died July Born November Stage and screen actress who won Oscars for Gone with the Wind and Streetcar Named Desire, second wife of Lawrence Olivier.

Slidely - Instant slideshow videos from the photos & music you love

- Powered by Slidely - Create & experience your photo collections as beautiful slideshows

Pinterest
Search