Γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1906

Without women, all of the world's money is worthless !

Γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1932

Γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1932

Πέθανε στις 29 Ιανουαρίου 1939

Yeats - Poet - William Butler Yeats, widely considered one of the greatest poets of the English language, received the 1923 Nobel Prize for Literature. His work was greatly influenced by the heritage and politics of Ireland.

Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1934

Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1934

Slidely - Instant slideshow videos from the photos & music you love

Slidely - Instant slideshow videos from the photos & music you love


More ideas
Pinterest
Search